अभिनेता भव्य गांधी

'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' या मालिकेमुळे प्रकाशझोतात

'टप्पू' म्हणून ओळख

डेनिम लूक

भव्यची हटके स्टाइल