कमी पाणी पिण्याची सवय

लघवी रोखून ठेवणे

मिठाचे अतिरिक्त सेवन

मांसाहारापासून अंतर ठेवा

अपुरी झोप

कॉफी

धूम्रपान