उसाचा रस

रताळं

फळे

दही

नारळ पाणी

ड्रायफ्रूट्स

दूध