'या' बिया कॅल्शियमची कमतरता करतात दूर 

सूर्यफुलाच्या बिया

Photo : unsplash

तीळ

Photo : unsplash

चिया बियाणे

Photo : unsplash

आळशी 

Photo : unsplash