योगा मॅट 

दोरीच्या उडय़ा

स्ट्रेचींग करण्याचा पट्टा 

डम्बल सेट 

व्यायाम करण्याची सायकल