घरी शिजवलेलं अन्न खा

जंक फूड खाणे टाळा

भरपूर पाणी प्या

शरीराची हालचाल करा