कामाचे स्वरुप बदला

ताणाचे योग्य पद्धतीने नियोजन करा

मित्रमंडळींबरोबर सक्रीय राहा

पुस्तके वाचा, टिव्ही पाहण्यापासून ब्रेक घ्या

नेहमीच्या हाताचा वापर न करता केस विंचरा अथवा दात घासा