औषधांचे सेवन करू नका

Photo : unspalsh

लिंबूपाणी प्या

Photo : unspalsh

पुरेशी झोप घ्या

Photo : unspalsh

लेमन टी प्या

Photo : unspalsh

गरम पाण्यात तुळशीची पाने टाकून प्या

Photo : unspalsh