नियमित दूध पिणे  

Photo : unsplash

ओट्सचे सेवन करा

Photo : unsplash

आक्रोड खाणे  

Photo : unsplash

अंडीचे सेवन करणे

Photo : unsplash

स्ट्रॉबेरीचे सेवन करा

Photo : unsplash