दोरी उड्या मारण्याचे फायदे

मुलांची उंची वाढण्यास मदत

मानसिक आरोग्य सुधारते

हृदयरोगाचा धोका कमी होतो

हाडे मजबूत होतात

रक्ताभिसरण सुधारते