तणाव कमी करा

photo: unsplash

रात्रीच्या जेवणाची योग्य वेळ असावी

photo: unsplash

मोबाइल, टीव्ही, गॅजेटपासून दूर रहा

photo: unsplash

व्यायाम करणे

photo: unsplash

योग्य वेळी झोपणे

photo: unsplash