रक्तदाबाशी संबंधित समस्या

(Photo : Unsplash)

लठ्ठपणा

(Photo : Unsplash)

हृदयविकार होण्याची शक्यता

(Photo : Unsplash)

मधुमेह

(Photo : Unsplash)

किडनीसंबंधीत आजार होण्याची शक्यता

(Photo : Unsplash)