दुधी भोपळ्याचा रस पिण्याचे फायदे

हृदयरोगासाठी उपयुक्त

मधुमेहावर गुणकारी

नैराश्य कमी होण्यास मदत

बद्धकोष्ठता दूर होते

यकृताच्या समस्या कमी होतात