रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते

मानसिक थकवा दूर होतो

दातदुखीपासून सुटका

भूक वाढवण्यासाठी उपयुक्त

शौचास साफ होते