वजन वाढवण्यासाठी असं करा केळीचे सेवन

दूध आणि केळ खा

(Photo : Unsplash)

रोज बदामासोबत केळी खा

(Photo : Unsplash)

केळी मिल्कशेक प्या

(Photo : Unsplash)

व्यायामानंतर २ केळी खा

(Photo : Unsplash)

आंबा-केळी मिल्कशेक प्या

(Photo : Unsplash)