भरपूर पाणी प्या

Photo : unsplash

दुधाचे सेवन करा

Photo : unsplash

नारळाचे पाणी प्या

Photo : unsplash

ताकाचे सेवन करा

Photo : unsplash

लिंबू पाणी प्या

Photo : unsplash