मिठाच्या पाण्याने चूळ भरणे 

(Photo: Unsplash)

लवंगाचे सेवन करा

(Photo: Unsplash)

आहारात लसणाचे सेवन करणे

(Photo: Unsplash)

नियमित दात स्वच्छ घासणे

(Photo: Unsplash)