चवळीचे सेवन करा

(Photo: file photo)

गुळाचे सेवन करा

(Photo:file photo)

आवळ्याचे सेवन करा

(Photo: file photo)

भिजवलेल्या मनुक्यांचे करा सेवन

(Photo: Unsplash)

पालक भाजीचे सेवन करा

(Photo: Unsplash)

ऑर्गन मांसचे सेवन करा

(Photo: Unsplash)