'या' पदार्थांमुळे दम्यापासून मिळेल आराम

Photo : unsplash

सिमला मिरची 

Photo : unsplash

पालक

Photo : unsplash

आलं

Photo : unsplash

सुका मेवा  

Photo : unsplash