उन्हापासून त्वचेचं संरक्षण करतील 'हे' पदार्थ

पुढे पाहा

Summer Tips

Arrow

Photo : freepik

टरबूज अँटिऑक्सिडंटप्रमाणे काम करते. युव्हीए आणि युव्हीबी किरणांपासून त्वचेचं रक्षण करते.

पुढे पाहा

टरबूज

Arrow

Photo : unsplash

उन्हाळ्यात सूर्यकिरणांपासून त्वचेचे रक्षण करते. 

पुढे पाहा

ब्लूबेरी

Arrow

Photo : unsplash

युव्हीए सारख्या हानिकारक किरणांपासून त्वचेचे रक्षण करते.

पुढे पाहा

ग्रीन टी

Arrow

Photo : unsplash

सूर्यकिरणांपासून त्वचेचे रक्षण करते. 

पुढे पाहा

गाजर

Arrow

Photo : unsplash