स्टीम ढोकळा

चणा डाळ ढोकळा 

तांदळाच्या पिठाचा ढोकळा

रव्याचा ढोकळा