दाताखाली लवंग ठेवा

पुढे पाहा

दातदुखीवर घरगुती उपाय :

Arrow

Photo : unsplash

पुदिन्याची पाने खा

पुढे पाहा

दातदुखीवर घरगुती उपाय :

Arrow

Photo : unsplash

लसूण खा

पुढे पाहा

दातदुखीवर घरगुती उपाय :

Arrow

Photo : unsplash

मिठाच्या पाण्याने गुळण्या करा

पुढे पाहा

दातदुखीवर घरगुती उपाय :

Arrow

Photo : unsplash

बर्फाचा शेक द्या  

पुढे पाहा

दातदुखीवर घरगुती उपाय :

Arrow

Photo : unsplash