खेळताना सुरक्षा देणारी साधने वापरा

photo: pexels

खेळण्यापूर्वी वॉर्म अप करा

photo: unsplash

हायड्रेटेड रहा

photo: unsplash

 खेळाचे नियम पाळा

photo: pexels