सचिन तेंडुलकर१५,९२१ धावा२०० सामने

जेम्स अँडरसन६४० विकेट १६९ सामने

रिकी पाँटिंग१६८ सामने

स्टीव्ह वॉ १६८ सामने

जॅक कॅलिस १३,२८९ धावा २९२ विकेट | १६६ सामने