१. मारुती सुझुकी इको (7S) किंमत: ६.२१ लाख रुपये

Nov 29, 2023

Loksatta Live

२. रेनॉ किगर- किंमत: ६.३४ लाख रुपये

३. मारुती सुझुकी एर्टिगा- किंमत: ८.३५ लाख रुपये

४. महिंद्रा बोलेरो निओ- किंमत: ९.४८ लाख रुपये

५. महिंद्रा बोलेरो- किंमत: ९.५३ लाख रुपये

६. टोयोटा Rumnion- किंमत: १०.२९ लाख रुपये

७. Kia Carens- किंमत: १०.४५ लाख

८. Citroen C3 Aircross- किंमत: ११.६९ लाख रुपये

९. महिंद्रा स्कॉर्पिओ क्लासिक- किंमत १२.६४ लाख रुपये

१०. महिंद्रा स्कॉर्पिओ एन- किंमत: १२.७४ लाख रुपये