scorecardresearch

Episode 312

मत्स्यशेतीचे फायदे-तोटे | Kutuhal Advantages And Disadvantages Of Fish Farminga

कुतूहल: मत्स्यशेतीचे फायदे-तोटे
मासे, कोळंबी, खेकडे, शिंपले असे मानवी खाद्य व आर्थिक लाभ मिळवून देणाऱ्या जलचरांना जलाशयात विक्रीयोग्य होईपर्यंत देखरेखीखाली वाढवणे म्हणजे मत्स्यशेती.

मासे, कोळंबी, खेकडे, शिंपले असे मानवी खाद्य व आर्थिक लाभ मिळवून देणाऱ्या जलचरांना जलाशयात विक्रीयोग्य होईपर्यंत देखरेखीखाली वाढवणे म्हणजे मत्स्यशेती.

Latest Uploads

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×