18 July 2018

News Flash

एक गुडघा दुखतो मग दुसरा का नाही?

वाचा मराठी विनोद

मग त्याने असा बदला घेतला

वाचा मराठी विनोद

पेढे घेऊन आमच्या घरी येऊ नका

वाचा मराठी विनोद

डु यू नो व्हेअर इज खत्रूड इन पुना?

वाचा मराठी विनोद

…आणि आमचा आदर कायम ठेवावा

वाचा मराठी विनोद

याला म्हणतात बदला घेणे…

वाचा मराठी विनोद

पेट्रोल कितीही महागलं तरी…

वाचा मराठी विनोद

अस्सल पुणेरी झटका…

वाचा मराठी विनोद

…म्हणून ६० चा बल्ब लावलाय

वाचा मराठी विनोद

पुण्यात काहीही घडू शकते

वाचा मराठी विनोद

दुकानदाराचे भन्नाट उत्तर

वाचा मराठी विनोद

कालावधी की मोबाइल नंबर?

वाचा मराठी विनोद

पुणेकर विरुद्ध आंब्याचा व्यापारी

वाचा मराठी विनोद

तिथे भांडत बसू नको…

वाचा मराठी विनोद

तु मला इतकी आवडतेस की…

वाचा मराठी विनोद

मोबाइलच्या नादात असेही घडू शकते

वाचा मराठी विनोद

मोठेपणी कोण होणार?

वाचा मराठी विनोद

शेवटी सासर कोणाचे?

वाचा मराठी विनोद