17 October 2019

News Flash

समतेची चळवळ : जातीच्या पल्याड किती?

समतेची चळवळ : जातीच्या पल्याड किती?

चळवळीला विचारधारेचा आधार असतो. चळवळीला पुढे नेण्यासाठी काही संकल्पना मांडल्या जातात.