22 February 2019

News Flash

देशातील अत्यवस्थ आरोग्य व्यवस्था

देशातील अत्यवस्थ आरोग्य व्यवस्था

एक हजार लोकसंख्येसाठी एक डॉक्टर हे जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरविलेले प्रमाण आहे.