scorecardresearch

Episode 413

डीप लर्निग – सखोल शिक्षण म्हणजे काय? | Loksatta Kutuhal Deep Learning Definition What Is Deep Learning

Kutuhal
सखोल शिक्षण या प्रणालीत माणूस ज्या पद्धतीने विचार करतो त्या पद्धतीने, म्हणजे ‘न्यूरल नेटवर्क’च्या माध्यमातून यंत्राला विचार करायला शिकवले जाते.

सखोल शिक्षण या प्रणालीत माणूस ज्या पद्धतीने विचार करतो त्या पद्धतीने, म्हणजे ‘न्यूरल नेटवर्क’च्या माध्यमातून यंत्राला विचार करायला शिकवले जाते. 

Latest Uploads