scorecardresearch

Episode 402

संभाषण आकलनाचा पाया | Loksatta Kutuhal Foundations Of Conversational Comprehension

Kutuhal
गणिती किंवा सांख्यिकी प्रारूपे ही कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा पाया असतात. संभाषण आकलनात अगदी सुरुवातीला डायनॅमिक टाइम वार्पिग (डीटीडब्ल्यू) हे प्रारूप (मॉडेल) वापरले जात असे.

गणिती किंवा सांख्यिकी प्रारूपे ही कोणत्याही सॉफ्टवेअरचा पाया असतात. संभाषण आकलनात अगदी सुरुवातीला डायनॅमिक टाइम वार्पिग (डीटीडब्ल्यू) हे प्रारूप (मॉडेल) वापरले जात असे.

Latest Uploads