scorecardresearch

Episode 374

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे अंतरंग | Loksatta Kutuhal Intimates Of Artificial Intelligence

Kutuhal
ऊती, पेशी आणि हाडामासापासून तयार झालेली ज्ञानेंद्रिये, नसांचे जाळे आणि मेंदू यांनी सुसज्ज असलेली आपली बुद्धी ही आपली अतुलनीय शक्ती आहे.

ऊती, पेशी आणि हाडामासापासून तयार झालेली ज्ञानेंद्रिये, नसांचे जाळे आणि मेंदू यांनी सुसज्ज असलेली आपली बुद्धी ही आपली अतुलनीय शक्ती आहे.

Latest Uploads