scorecardresearch

Episode 335

समुद्रात भराव घालण्याच्या पद्धती | Method Of Reclaiming Land From The Sea Method Of Backfill In Layers For Sea Reclamation

Kutuhal
घरबांधणी, वसाहती निर्माण करणे, बंदरे, वाहतुकीसाठी किनारी मार्ग बांधणे, असे अनेक प्रश्न सोडवताना सागराला मागे हटवले जाते.

घरबांधणी, वसाहती निर्माण करणे, बंदरे, वाहतुकीसाठी किनारी मार्ग बांधणे, असे अनेक प्रश्न सोडवताना सागराला मागे हटवले जाते.

Latest Uploads