scorecardresearch

Episode 186

तेलतवंगावर उपाय शोधणारे शास्त्रज्ञ | Scientists Searching For A Solution To Telatavanga Anand Mohan Chakraborty

Kutuhal
समुद्रात तेलाची गळती होऊन पाण्यावर तवंग पसरतो. सागरी सजीवांना धोका निर्माण होतो. हा तेलतवंग दूर करणे फार जिकिरीचे असते.

समुद्रात तेलाची गळती होऊन पाण्यावर तवंग पसरतो. सागरी सजीवांना धोका निर्माण होतो. हा तेलतवंग दूर करणे फार जिकिरीचे असते.

Latest Uploads

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×