Lokankika 2018

सविस्तर वेळापत्रक

क्र. केंद्र प्राथमिक फेरी विभागीय अंतिम फेरी
मुंबई २४ नोव्हेंबर आणि २५ नोव्हेंबर २०१८ ०१ डिसेंबर २०१८
ठाणे ०१ डिसेंबर आणि ०२ डिसेंबर २०१८ ०८ डिसेंबर २०१८
नाशिक ०७ डिसेंबर आणि ०८ डिसेंबर २०१८ ११ डिसेंबर २०१८
रत्नागिरी ०४ डिसेंबर २०१८ १३ डिसेंबर २०१८
पुणे ०१ डिसेंबर आणि ०२ डिसेंबर २०१८ ११ डिसेंबर २०१८
कोल्हापूर १० डिसेंबर आणि ११ डिसेंबर २०१८ १३ डिसेंबर २०१८
औरंगाबाद ०३ डिसेंबर आणि ०४ डिसेंबर २०१८ १० डिसेंबर २०१८
नागपूर ०२ डिसेंबर आणि ०३ डिसेंबर २०१८ १० डिसेंबर २०१८

महाअंतिम फेरी – १५ डिसेंबर २०१८