scorecardresearch

Episode 29

वृक्षांचे वय | How do we count age of tree?

वृक्षांचे वय | How do we count age of tree?

वृक्षाला जन्मतारीख असते का? हो असते, जर त्याचे शास्त्रीय पद्धतीने रोपण केले आणि त्याचबरोबर नामकरण आणि रोपण तारीख लिहिली तरच. काळजी घेतलेल्या या वृक्षाचे वय कालांतराने आपण सहज सांगू शकतो.

Latest Uploads