scorecardresearch

Episode 414

कृत्रिम चेतापेशींचे जाळे | Loksatta Kutuhal Artificial Neural Networks Perceptrons Machine Learning

Kutuhal
नैसर्गिक चेतापेशींच्या जाळय़ामध्ये जे काम न्युरॉन्स करतात, त्यासाठी कृत्रिम चेतापेशींच्या जाळय़ामध्ये ‘पर्सेप्ट्रॉन्स’चा वापर केला जातो. अशा अनेक पर्सेप्ट्रॉन्सने या जाळय़ाचा एक स्तर (लेयर) तयार होतो.

नैसर्गिक चेतापेशींच्या जाळय़ामध्ये जे काम न्युरॉन्स करतात, त्यासाठी कृत्रिम चेतापेशींच्या जाळय़ामध्ये ‘पर्सेप्ट्रॉन्स’चा वापर केला जातो. अशा अनेक पर्सेप्ट्रॉन्सने या जाळय़ाचा एक स्तर (लेयर) तयार होतो.

Latest Uploads