scorecardresearch

Episode 436

भाषाशिक्षणातील आव्हाने | Loksatta Kutuhal Challenges In Language Learning

Kutuhal
संगणकावर अथवा मोबाइलवर मजकूर टंकलेखित करीत असताना शुद्धलेखनाच्या चुका आपोआप दुरुस्त केल्या जातात. व्याकरणाच्या चुका अधोरेखित केल्या जातात.

संगणकावर अथवा मोबाइलवर मजकूर टंकलेखित करीत असताना शुद्धलेखनाच्या चुका आपोआप दुरुस्त केल्या जातात. व्याकरणाच्या चुका अधोरेखित केल्या जातात.

Latest Uploads