scorecardresearch

Episode 411

संगणकीय दृष्टीचा विकास आणि महत्त्व | Loksatta Kutuhal Development And Importance Of Computer Vision

Kutuhal
संगणकीय दृष्टी ही तशी जुनी संकल्पना आहे. संगणकाला अंकाची भाषा समजते. त्यामुळे उपलब्ध माहिती अंक रूपात साठवून ठेवणे शक्य झाले.

संगणकीय दृष्टी ही तशी जुनी संकल्पना आहे. संगणकाला अंकाची भाषा समजते. त्यामुळे उपलब्ध माहिती अंक रूपात साठवून ठेवणे शक्य झाले.

Latest Uploads