Associate Partner
Granthm
Education Partner
XAT
Samsung

Episode 349

मानवाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता हवी आहे, कारण.. | Loksatta Kutuhal Humans Need Artificial Intelligence

Kutuhal
कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत मिळाली तर विद्युतपुरवठा, वाहतूक सेवा, मनोरंजनाची साधने खंड न पडता कार्यक्षमतेने सुरू ठेवणे शक्य होते.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत मिळाली तर विद्युतपुरवठा, वाहतूक सेवा, मनोरंजनाची साधने खंड न पडता कार्यक्षमतेने सुरू ठेवणे शक्य होते.

Latest Uploads