scorecardresearch

Episode 380

ही सारी चॅटबॉटची किमया! | Loksatta Kutuhal Introduction To Chatbots Chatbot Technique For Conversation With People

Kutuhal
चॅटबॉटची उत्तरे ऐकताना मनुष्यच बोलत असल्यासारखे वाटले तरी या प्रश्नांचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.

चॅटबॉटची उत्तरे ऐकताना मनुष्यच बोलत असल्यासारखे वाटले तरी या प्रश्नांचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.

Latest Uploads