scorecardresearch

Episode 403

संभाषण आकलनाचे वरदान | Loksatta Kutuhal Introduction To Conversational Comprehension Techniques And Various Formats

Kutuhal
संभाषण आकलनाच्या तंत्रज्ञानाची आणि विविध प्रारूपांची ओळख करून घेतल्यानंतर आता पाहू त्याचे फायदे आणि उपयोग.

संभाषण आकलनाच्या तंत्रज्ञानाची आणि विविध प्रारूपांची ओळख करून घेतल्यानंतर आता पाहू त्याचे फायदे आणि उपयोग.

Latest Uploads