scorecardresearch

Episode 433

यंत्रांचे भाषापटुत्व | Loksatta Kutuhal Natural Language Processing Machines Understand Language

Kutuhal
१९५० च्या दशकात संगणक शास्त्रज्ञ व भाषातज्ज्ञ यांनी यंत्राला भाषा शिकवण्यासाठी प्रारूपे ( मॉडेल्स) बनवण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

१९५० च्या दशकात संगणक शास्त्रज्ञ व भाषातज्ज्ञ यांनी यंत्राला भाषा शिकवण्यासाठी प्रारूपे ( मॉडेल्स) बनवण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

Latest Uploads