scorecardresearch

Episode 92

घाट आणि व्याप्ती! | Variation In The Leaf Shapes 

घाट आणि व्याप्ती! | Variation In The Leaf Shapes 

आकार म्हणजे पानांचा ‘घाट’ किंवा ‘आकृती’ आणि आकार म्हणजे पानांची ‘व्याप्ती’ किंवा ‘लांबी-रुंदी’!

Latest Uploads