05 April 2020

News Flash

सचिन कुंडलकर

डायरेक्शन- भाग २

चित्रपट दिग्दर्शकाला अत्यंत आवश्यक असते ती म्हणजे गेंडय़ाची कातडी.

डायरेक्शन (भाग १)

कारण आमचे शिक्षक त्यांना ‘बापू’ म्हणून एकदम नेहमी घरगुतीच करून टाकीत असत.

पार्टी

काही माणसे पार्टीचा आनंद घेण्यात वाकबगार असतात. मला त्यांचा फार हेवा वाटतो.

Just Now!
X