Lokankika 2019

सविस्तर वेळापत्रक

विभाग प्राथमिक फेरी विभागीय अंतिम फेरी
मुंबई ७ आणि ९ डिसेंबर १३ डिसेंबर
पुणे ५ आणि ६ डिसेंबर १३ डिसेंबर
कोल्हापुर १० आणि ११ डिसेंबर १७ डिसेंबर
ठाणे ८ डिसेंबर १२ डिसेंबर
नाशिक ९ आणि १० डिसेंबर १६ डिसेंबर
औरंगाबाद ५ आणि ६ डिसेंबर १० डिसेंबर
नागपूर ६ आणि ७ डिसेंबर १२ डिसेंबर
रत्नागिरी ७ डिसेंबर १२ डिसेंबर

लोकांकिका महाअंतिम फेरी २१ डिसेंबर