scorecardresearch

‘तुला शिकवीण चांगलाच धडा, तुझ्या पापाचा भरलाय घडा..’