scorecardresearch

राज्यातील शेतीसाठीच्या ड्रोनवापराबाबत कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे मोठे विधान