07 April 2020

News Flash

फारुक नाईकवाडे

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा इतिहास घटकाची तयारी

अभ्यासक्रम ‘आधुनिक भारताचा विशेषत: महाराष्ट्राचा इतिहास’ अशा प्रकारे एका ओळीत विहित करण्यात आला आहे

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा पूर्व परीक्षा चालू घडामोडी

चालू घडामोडी हा घटक पूर्व परीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये सगळ्यात आधी नमूद करण्यात येतो

एमपीएससी मंत्र : निर्णयक्षमता आणि व्यवस्थापन कौशल्ये

उमेदवारांचा महिलांबाबतचा दृिष्टकोन व संवेदनशीलता तपासणारा किमान एक तरी प्रश्न विचारला जातो

एमपीएससी मंत्र : उतारा वाचन (आकलनाची चाचणी)

आकलनासहित वाचनाचा वेग वाढवण्यासाठी सराव खूप आवश्यक आहे.

एमपीएससी मंत्र : अंकगणित, तर्कक्षमता आणि बुद्धिमत्ता प्रश्नांचे स्वरूप

सीसॅट पेपरमधील या घटकामध्ये एकूण ६२.५ गुणांसाठी २५ प्रश्न विचारले जातात.

एमपीएससी मंत्र : चालू घडामोडींचा अभ्यास

योग्य दिशेने अभ्यास करण्यासाठी प्रश्नांचे नेमके स्वरूप समजून घेणे आवश्यक आहे.

एमपीएससी मंत्र : सामान्य विज्ञान (न) आवडे सर्वाना

राज्य सेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये विज्ञान हा घटक म्हटले तर सोपा म्हटले तर अवघड असा आहे.

एमपीएससी मंत्र : राज्यव्यवस्था घटकाची तयारी

या अभ्यासक्रमामध्ये अभ्यासायचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत हे प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून लक्षात येते.

एमपीएससी मंत्र : पूर्वपरीक्षा संकल्पनात्मक व प्राकृतिक भूगोल

भूगोल विषयाचे भौतिक, सामाजिक आणि आर्थिक असे ठळक तीन उपविभाग पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमात आयोगाने विशद केले आहेत.

एमपीएससी मंत्र : अवघड विषयाचा सोपा अभ्यास

नवीन उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षा खूप विस्तारलेली किंवा खूप अवघड आहे असे मत हा घटक पाहिल्यावरच होत असेल.

एमपीएससी मंत्र : कृषी सेवा परीक्षा

ग्रामीण जीवनावर सखोल परिणाम करणाऱ्या पाच क्षेत्रांचा उल्लेख अभ्यासक्रमामध्ये केलेला आहे.

एमपीएससी मंत्र : कृषी सेवा परीक्षा सामान्य अध्ययन तयारी

क्रांतिकारी चळवळींवरही प्रश्न विचारण्यात आला आहे, त्यामुळे त्यांचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे.

एमपीएससी मंत्र : कृषी सेवा परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न विश्लेषण

महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षेची जाहिरात मेमध्ये प्रकाशित होईल आणि पूर्व परीक्षा जुलमध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे.

एमपीएससी मंत्र : कृषिसेवा पूर्वपरीक्षा इंग्रजीची तयारी

प्रश्न सोडविण्यासाठी अवांतर वाचन आणि कॉमन सेन्स यांची खूप मदत होते

एमपीएससी मंत्र : कृषिसेवा पूर्वपरीक्षा मराठीची तयारी

प्रश्नपत्रिकेतील २०० गुणांसाठी १०० प्रश्न ६० मिनिटांमध्ये सोडवायचे आहेत.

एमपीएससी मंत्र : महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा

या लेखापासून महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षेबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. 

एमपीएससी मंत्र : सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा

या लेखामध्ये नागरिकशास्त्र, सामान्य विज्ञान आणि भूगोल या घटकांच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्वपरीक्षा विश्लेषण

सन २०१७ मध्ये गट क संवर्गातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या तांत्रिक पदाच्या भरतीसाठीचा नवा पॅटर्न लागू करण्यात आला

एमपीएससी मंत्र : वनसेवा मुख्य परीक्षा मृदा घटकाची तयारी

दोनमध्ये समाविष्ट मृदा घटकाच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : पोलीस उपनिरीक्षक पदनिहाय पेपरची तयारी

या लेखामध्ये पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठीच्या पदनिहाय घटकांच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा पदनिहाय पेपर (भूगोलाची तयारी)

या सामायिक घटकांची तयारी एकत्रितपणे केल्यास स्वतंत्र अभ्यासक्रमांसाठी जास्त वेळ उपलब्ध होतो.

एमपीएससी मंत्र : मुख्य परीक्षेच्या काळातील व्यवस्थापन

उमेदवारांच्या उपस्थितीची नोंद बायोमेट्रिक पद्धतीने घेण्यासाठी त्यांच्या अंगठय़ाचा ठसा घेतला जातो.

एमपीएससी मंत्र : इतिहास विषयाची तयारी

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर एकमधील इतिहास घटक हा आधुनिक भारताचा इतिहास आहे

एमपीएससी मंत्र : अर्थव्यवस्था (पारंपरिक व संकल्पनात्मक अभ्यास)

मुख्य परीक्षा पेपर चार यामधील अर्थव्यवस्था घटकाच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

Just Now!
X