News Flash
निरंजन घाटे

निरंजन घाटे

जीवनिर्मितीचे रहस्य..

‘क्रिस्पर’ संशोधनाचे अनेक फायदे आहेत

आणि ‘विज्ञान लेखक’ झालो..

माझ्या आयुष्यात माझी आई आणि माझी पत्नी सविता आणि मामाचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

गॅलिलिओ : एक कवी!

या कवितासंग्रहातली पहिली कविता इ. स. १५९० मधली आहे. त्यावेळी गॅलिलिओंचे वडील हयात होते

मराठी विज्ञानकथेची शतसंवत्सरी

१९३४ मध्ये भा. रा. भागवतांची ‘मंगळावर स्वारी’ ही विज्ञानकथा ‘विविधवृत्त’मध्ये प्रसिद्ध झाली.

Just Now!
X