28 May 2020

News Flash
निरंजन घाटे

निरंजन घाटे

आणि ‘विज्ञान लेखक’ झालो..

माझ्या आयुष्यात माझी आई आणि माझी पत्नी सविता आणि मामाचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

गॅलिलिओ : एक कवी!

या कवितासंग्रहातली पहिली कविता इ. स. १५९० मधली आहे. त्यावेळी गॅलिलिओंचे वडील हयात होते

मराठी विज्ञानकथेची शतसंवत्सरी

१९३४ मध्ये भा. रा. भागवतांची ‘मंगळावर स्वारी’ ही विज्ञानकथा ‘विविधवृत्त’मध्ये प्रसिद्ध झाली.

Just Now!
X