07 April 2020

News Flash

श्रीकांत जाधव

यूपीएससीची तयारी : भारतीय कला आणि संस्कृती

भारतात अस्तित्वात असणाऱ्या विविध कला आणि संस्कृतींचा उगम कसा झालेला आहे याची ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी आपल्याला लक्षात घेता येते.

यूपीएससीची तयारी : मध्ययुगीन भारत

आजच्या लेखामध्ये आपण मध्ययुगीन भारत या घटकाची चर्चा करणार आहोत.

एमपीएससी मंत्र : प्राचीन भारत

२०११ साली सिंधू अथवा हडप्पा संस्कृतीवर दोन विधाने देऊन प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय इतिहास आणि स्वातंत्र्य चळवळ

यूपीएससीने २०११पासून पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये बदल केलेला आहे.

प्रश्नवेध यूपीएससी : अठराव्या शतकातील घडामोडी

सामान्य अध्ययन पेपर पहिला – आधुनिक भारत

प्रश्नवेध यूपीएससी : भारतीय चित्रकला

सामान्य अध्ययन पेपर पहिला

प्रश्नवेध यूपीएससी : भारतीय स्थापत्यकला आणि शिल्पकला

या प्रदेशातून प्राचीन भारतातील व्यापारासाठी प्रसिद्ध असणारा रेशीम मार्ग गेलेला होता.

प्रश्नवेध : भारतीय वारसा आणि संस्कृतीचा शोध

 परीक्षेमध्ये एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर निबंधात्मक पद्धतीने लिहावे की मुद्दे पद्धतीने हे प्रश्नाच्या स्वरूपानुसार ठरवावे लागते.

यूपीएससीची तयारी : आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन

प्रत्येक वर्षी भारताला विविध प्रकारच्या आपत्तींना सामोरे जावे लागत आहे.

यूपीएससीची तयारी : जैवविविधता आणि पर्यावरण

संपन्न जैवविविधता असलेल्या जगातल्या मोजक्या प्रदेशांपकी भारत देश एक आहे.

यूपीएससीची तयारी : विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

जागतिकीकरण झालेल्या जगात बौद्धिक संपदा अधिकार यांना विशेष महत्त्व आहे आणि हे खटल्याचे एक स्रोत बनले आहे.

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक पाहणी अहवाल आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प

सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील आर्थिक विकास या घटकासाठी हे दस्तावेज महत्त्वपूर्ण अभ्यास साहित्य आहेत.

यूपीएससीची तयारी : १९९१च्या आर्थिक सुधारणा

भारत सरकारने १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा धोरणाअंतर्गत आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केला,

यूपीएससीची तयारी : अनुदाने आणि संबंधित मुद्दे

भारतात दिली जाणारी अनुदाने हे राजकोषीय धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत.

एमपीएससी मंत्र : आर्थिक विकास कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र

कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक विकास सामान्य अध्ययन (पेपर ३)

भारतातील आर्थिक नियोजन पद्धतीमध्ये १९९१ नंतर काही मूलभूत बदल करण्यात आलेले आहेत

यूपीएससीची तयारी : सामान्य अध्ययन पेपर तीन

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर ३ अंतर्गत नमूद केलेला अभ्यासक्रम तसेच या पेपरचे स्वरूप आणि व्याप्ती याचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.

यूपीएससीची तयारी : भूगोल आणि इतर विषय

आजच्या लेखामध्ये आपण भूगोल विषयाचा इतर पेपरमधील अभ्यासक्रमासोबत येणारा सहसंबंध अभ्यासणार आहोत.

यूपीएससीची तयारी : मानवी भूगोल

पहिल्या लेखामध्ये आपण मानवी भूगोलामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या घटकांचा तसेच त्यात समाविष्ट बाबींची माहिती घेतली आहे.

यूपीएससीची तयारी : प्राकृतिक भूगोल

या विषयाचे परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यासाचे नियोजन करताना सर्वप्रथम या विषयातील घटकाची माहिती असणे आवश्यक असते.

भूगोलाच्या गतवर्षीय प्रश्नांचा विश्लेषणात्मक आढावा

आपणाला भूगोल या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने तयारी करताना या विषयाची विभागणी स्वतंत्रपणे दोन घटकांमध्ये करावी लागते.

परीक्षाभिमुख अभ्यासासाठी संदर्भग्रंथ

एनसीईआरटीची पुस्तके अत्यंत साध्या आणि सोप्या भाषेत लिहिलेली असल्यामुळे हा विषय समजणे तितकेसे कठीण जात नाही.

यूपीएससीची तयारी : जगाचा आणि भारताचा भूगोल

प्राकृतिक भूगोल हा भूगोल या विषयाचा गाभा मानला जातो.

आधुनिक जगाचा इतिहास महत्त्वाच्या घडामोडी

विशेषकरून युरोपमध्ये घडणाऱ्या घटनांचा प्रभाव हा संपूर्ण जागतिक व्यवस्थेवर होत असे.

Just Now!
X